محل تبلیغات شما

شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 تغيير كرد

در كنكور كارداني به كارشناسي 98 پذيرش در 16 رشته از طريق كنكور مي باشد و پذيرش در 50 رشته بر اساس سوابق تحصيلي ( بدون آزمون ) و بر اساس معدل كل دوره كارداني مي باشد اما در شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 بايد توجه كرد كه داوطلب فارغ از رشته فارغ التحصيلي خود مي تواند در كنكور كارداني به كارشناسي يكي از گروه هاي فني و مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، علوم انساني، هنر و يا دامپزشكي ثبت نام نمايد اما براي رشته هاي گروه آموزشي پزشكي متفاوت هست.

داوطلبان محترم جهت اطلاع از ليست رشته هاي كارداني به كارشناسي 98، مدرك كارداني قابل قبول براي رشته هاي پزشكي، رشته هاي پزشكي بدون كنكور كارداني به كارشناسي و. مي توانند با شماره گيري 9099072943 (از طريق تلفن ثابت و بدون پيش شماره) با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشند.

شرايط عمومي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98

 • اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون نظام جمهوري اسلامي ايران
 • التزام به احكام عملي اسلام
 • عدم احراز عناد به جمهوري اسلامي ايران
 • نداشتن سابقه عضويت و همكاري با گروه هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي
 • نداشتن فساد اخلاقي
 • عدم اعتياد و داشتن فيزيك جسماني مناسب با رشته مورد انتخابي

شرايط اختصاصي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98

برخي از مهم ترن شرايط اختصاصي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته به شرح زير است:

 1. داشتن كارداني مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 2. پذيرفته شدگان گروه آموزشي پزشكي پس از فارغ التحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بسپارند.
 3. گـزينش كليـه كاردانهاي گروه پزشكي در رشته هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مربوط در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ناپيوسته، بدون رعايت سهميه هاي 30 درصد و 70 درصد انجام مي پذيرد.
 4. پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون كارداني به كارشناسي 97 در صورت انصراف و شركت در كنكور كارداني به كارشناسي تنها مجاز به انتخاب رشته هاي دوره غير روزانه مي باشند.

داوطلبان داراي مدرك معادل كارداني، داراي مدرك كارشناسي جهت اطلاع از شرايط اختصاصي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 دانشگاه آزاد بدون كنكور از طريق تلفن ثابت و بدون پيش شماره 9099072943 با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشند.

شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 گروه پزشكي

قبل از اينكه در مورد شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي پزشكي 98 بپردازيم بايد ببينيم كه گروه پزشكي شامل رشته هاي با آزمون و بدون آزمون هست كه رشته هاي با آزمون كارشناسي ناپيوسته 98 گروه پزشكي شامل:

 1. تكنولوژي اتاق عمل
 2. بهداشت عمومي
 3. تكنولوژي پرتوشناسي
 4. علوم آزمايشگاهي
 5. مامايي
 6. هوشبري
 7. فوريت هاي پزشكي

چه كساني مي توانند در رشته اي پزشكي كارداني به كارشناسي 98 شركت كنند؟

داوطلبان جهت ثبت نام و شركت در رشته هاي با آزمون كارشناسي ناپيوسته بايد فارغ التحصيل رشته اي متجانس باشند و فارغ التحصيلان گروه آموزشي غير پزشكي نمي توانند در كنكور كارداني به كارشناسي 98 پزشكي شركت كنند.

مدرك كارداني قابل قبول براي هر كدام از رشته هاي گروه پزشكي متفاوت هست كه اگر نمي دانيد كه آيا مدرك كارداني شما با رشته مورد علاقه تان تجانس دارد يا خير مي توانيد با مشاوران درخت دانش از طريق شماره گيري 9099072943 (بدون كد و از تلفن ثابت) در ارتباط باشيد.

شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 گروه غير پزشكي

گروه هاي غير پزشكي شامل: گروه هاي آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي ، فني و مهندسي، ، دامپزشكي، علوم پايه، علوم انساني وهنر مي باشد كه داوطلبان متقاضي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته 98 فارغ از رشته فارغ التحصيلي خود مي توانند در هر يك از رشته هاي غير پزشكي شركت نمايند چه بر اساس آزمون و چه بر اساس سوابق تحصيلي.

ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 غير پزشكي شامل چه كساني ميشود؟

همانطور كه اشاره شد داوطلبان جهت شركت در آزمون كارداني به كارشناسي 1398 غير پزشكي بايد داراي مدرك كارداني مورد تاييد باشند لذا فارغ التحصيلان دوره كارداني به شرط اخذ مدرك خود تا تاريخ 31/6/98 مي توانند براي رشته هاي نيمسال اول و دوم در آزمون كارداني به كارشناسي 98 شركت نمايند و در صورت اخذ مدرك تا 30/11/98 فقط مجاز به انتخاب رشته نيمسال دوم آزمون كارداني به كارشناسي 98 مي باشند.

همچنين دانشجوياني كه در كنكور كارشناسي ناپيوسته 97 در رشته هاي روزانه پذيرفته شده اند در صورتي مي توانند در كنكور كارداني به كارشناسي 98 شركت كنند كه انصراف دهند و در صورت شركت در كنكور كارشناسي ناپيوسته 98 فقط مجاز به انتخاب رشته هاي غير روزانه هستند.

چه كساني در ثبت نام كارداني به كارشناسي 98 نمي توانند شركت كنند؟

متقاضياني كه داراي مدركي بالاتر از كارشناسي هستند حق شركت در آزمون كارداني به كارشناسي 98 را ندارند.

آيا ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 آزمون دارد؟

در كنكور كارداني به كارشناسي 98 پذيرش در 16 رشته امتحاني شامل 7 رشته گروه پزشكي و 9 رشته غير پزشكي از طريق آزمون صورت مي پذيرد و در 50 رشته از طريق بدون آزمون يا صرفا بر اساس سوابق تحصيلي است كه از اين ميزان 4 رشته گروه پزشكي است.

شرايط انتخاب رشته كنكور كارداني به كارشناسي 98 چگونه است؟

هر داوطلب بر اساس اولويت بندي مي تواند 50 كد رشته / محل را انتخاب نمايد لذا متقاضيان ثبت نام در آزمون كارداني به كارشناسي قبل از شركت در آزمون و ثبت نام اينترنتي كارشناسي ناپيوسته 98 با دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي 98 ، شرايط انتخاب رشته در ثبت نام كنكور 98 كارداني به كارشناسي را مطالعه نمايند و سپس اقدام به تكمبل فرم هاي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته 98 نمايند.

در صورت داشتن ابهام در هر كدام از قسمت هاي دفترچه ثبت نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي 98، مراحل ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98، سهميه هاي پذيرش كارشناسي ناپيوسته 98، وضعيت نظام وظيفه و ديگر سوالات خود با مشاوران تحصيلي درخت دانش در ارتباط باشيد.

روش گزينش رشته هاي ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 چگونه است؟

با توجه به كد رشته امتحاني گزينش نهايي در هريك از رشته هاي تحصيلي با آزمون بر اساس نمره كسب شده در آزمون است و رشته هاي بدون آزمون نيز بر اساس معدل كل كارداني داوطلب كه روش گزينش در سايت sanjesh.org هر يك از كد رشته هاي به يكي از روش هاي زير است:

متمركز عادي

متمركز با شرايط خاص( اعلام اوليه چند برابر ظرفيت و برگزاري مصاحبه و آزمون حضوري جهت پذيرش نهايي)

نيمه متمركز

اين روش گزينش داراي معاينه و مصاحبه مي باشد.

مشاوره تحصيلي كارداني به كارشناسي درخت دانش

مشاوران مجرب درخت دانش راهنماي داوطلبان ثبت نام كارداني به كارشناسي 98، معرفي ليست رشته هاي كارشناسي ناپيوسته 98؛ ثبت نام كارداني حرفه اي فني حرفه اي 98؛ شرايط ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي 98 . مشاوره و برنامه ريزي درسي ثبت نام و شركت در ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته 98 مي باشند.

راههاي ارتباطي با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام كنكور: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام مشاوره تحصيلي درخت دانش

سامانه اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد

ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزاد كارداني پيوسته 98

اعلام نتايج مدارس شاهد 98-99

كارشناسي ,كارداني ,رشته ,ثبت ,كنكور ,آزمون ,كارداني به ,به كارشناسي ,ثبت نام ,كارشناسي 98 ,كنكور كارداني ,آزمون كارشناسي ناپيوسته ,اساس سوابق تحصيلي ,كنكور كارشناسي ناپيوسته ,وزارت بهداشت، درمان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
averie2lt0kq Site Brian flband تیونینگ خودرو پارس آپشن ارائه دهنده انواع آپشن خودرو Sammie's collection Sirun Sona hhhh طراحی داروخانه و مطب دندانپزشکی با تجهیزلت آزمایشگاه Roy recanethy