محل تبلیغات شما

اسامي پذيرفته شدگان مدارس ابتدايي شاهد 98

پذيرش اوليه در مدارس شاهد اول ابتدايي يا همان نتايج پيش ثبت نام در مدارس شاهد مقطع اول ابتدايي و مقاطع ديگر بر اساس امتيازات دانش آموز و ظرفيت مدارس انجام خواهد شد واسامي پذيرفته شدگان مدارس شاهد 98يا عدم پذيرش به يكي از طريق زير اعلام مشاوران درخت دانش اعلام خواهند كرد:

  1. قرار گرفتن در ليست اصلي مدرسه (دانش آموزان طرح هدف)
  2. قرار گرفتن در ليست ذخيره
  3. عدم پذيرش در مدرسه

اعلام نتيجه ليست اسامي پذيرفته شدگان مدارس شاهد 98

قرار گرفتن در ليست اصلي مدرسه به معنايپذيرش اوليه دانش آموز در مدرسه شاهد 98مي باشد كه براي دانش آموزان طرح هدف مي باشد كهاسامي پذيرفته شدگان دانش آموزان مدارس شاهد در سامانه سجامورد تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران بوده و در اختيارمدارس شاهدقرار گرفته است.

ليست ذخيره نتايج ثبت نام مقطع ابتدايي مدارس شاهد 98

قرار گرفتن دانش آموز درليست ذخيره نتايج اوليه ثبت نام مدارس ابتدايي شاهد 98-99به معني انتظار اين دانش آموزان تا تاييد نهايي مداركي مي باشد كه امتياز آنها درنتيجه پيش ثبت نام مدارس ايتدايي شاهد 98لحاظ شده است.

ليست اسامي پذيرفته نشده مدارس شاهد 98

با توجه به ظرفيت مدارس و امتيازات داوطلباني كه پيش ثبت نام مدارس اول ابتدايي شاهد 98 را انجام داده اند لذا داوطلباني كه امتياز خيلي پاييني دارند دراعلام نتايج پيش ثبت نام مقطع ابتدايي مدارس شاهدآنها عدم پذيرش درمدرسه شاهد درخت دانشدرج خواهد شد.

سامانه اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد

ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزاد كارداني پيوسته 98

اعلام نتايج مدارس شاهد 98-99

مدارس ,دانش ,ابتدايي ,ليست ,ثبت ,پذيرفته ,مدارس شاهد ,شاهد 98 ,ثبت نام ,اسامي پذيرفته ,دانش آموزان ,ليست اسامي پذيرفته ,پذيرفته شدگان مدارس ,مقطع ابتدايي مدارس ,اسامي پذيرفته شدگان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Jose ناگفته های نشنیده آموزشگاه آشپزی آشپزشو با ارائه مدرک بین المللی آشپزی علم پزشکی، بقاء... "Medical Science, Surviva" بیوگرافی پژوهش دریافتی tanasobeandam3 yasflowersic offline-update Beat Up Road Sign